Hitvallásunk

A Koreai néphagyomány azt tanítja, hogy két Hapkido harcos kérte meg Wong Kwang Bopsát, a buddhista főpapot, hogy hozzon szabályokat, amelyeket követni tudnak úgy, hogy nem kell felvenniük a szerzetesi életmódot. A pap a buddhista erkölcsi tanokat és a lovagias harcművészet kódexét tanulmányozta, hogy kidolgozzon egy etikai rendszert, amelyet 5 törvényben és 9 erényben lehet összegezni.

Öt törvény

 1. Légy hűséges az országodhoz.
 2. Légy engedelmes szüleidnek és tanáraidnak.
 3. Óvd, ápold a barátok közti bizalmat.
 4. Bátran nézz szembe az ellenséggel.
 5. Csak igazságosan alkalmazd a harcművészetet.

A kilenc erény

 1. Emberiesség
 2. Igazságosság
 3. Udvariasság
 4. Bölcsesség
 5. Bizalom
 6. Becsületesség
 7. Erkölcsösség
 8. Hűség
 9. Bátorság

A harcművészet valamivel többet követel meg mint az Ego és az önérdek,
ahhoz, hogy a tanuláshoz szükséges elkötelezettséget fenn lehessen tartani.

Hitvallásunk

 • Tudással az elménkben, becsülettel a szívünkben, és erővel a testünkben építünk igaz önbecsülést és önbizalmat!
 • Fejlesztjük a szeretetet és a bizalmat a családunkban és a barátainkkal, védelmet biztosítunk a gyermekeknek, tiszteletet mutatunk az idősebbek felé és egy erős, boldog világot alakítunk ki!
 • Sohasem önző célokért harcolunk, hanem az élet, az igazság és a béke érdekében!

Hapkido eskü

 1. A Hapkido tanításainak mindenkor eleget teszek.
 2. Tiszteletet adok szüleimnek, mesteremnek és valamennyi társamnak.
 3. Soha nem élek vissza Hapkido tudásommal.
 4. Ha kell segítek a bajba jutottakon.
 5. Minden erőmmel a békét építem.

***
Edzőtermi előírások – Hapkidosuli

1. Az edzőterembe utcai cipővel belépni, ott enni, inni; dohányozni, hangosan beszélgetni, komolytalanul viselkedni szigorúan tilos! (Ez a látogatókra is vonatkozik!)

2. A Dojangba való be-, illetve kilépéskor minden Hapkidos meghajlással köteles köszönni a teremben tartózkodó legmagasabb övfokozatú mester irányába. Fekete övesek távolléte esetén a jelenlevő rangidős edzésvezető, vagy a csapatzászló felé történik a tiszteletadás. Tiszteletadásnál a törzs 30°-os, a fej 45°-os szögben hajlik meg.

3. Köszönésként a mesterek felé – mind az edzőteremben, mind pedig az utcán, vagy egyéb helyeken is – a meghajlás kötelező! (Minden esetben az alacsonyabb övfokozatú hajoljon meg először). A mester megszólítása Sabom-nim – magyarul: mester – az országos vezető, alapító mester megszólítása: Kwang jang-nim.

4. Mindenkinek be kell tartani a magasabb övfokozatúak felé a tiszteletadás szabályait.

5. Az edzés csakis a klubvezető-mester, vagy a megbízott helyettese jelenlétében (illetve tudtával és engedélyével) kezdhető el.

6. Az edzésekről hiányozni, késni, vagy hamarabb elmenni nem, vagy csak nagyon indokolt esetben lehet. Igazolást kell hozni a távollétről.

7. A sorakozó után érkezők kötelesek az ajtóban megállva várakozni és csak mesterük intésére állhatnak be az edzésre! Az edzések menetét fegyelmezetlenkedéssel, beszélgetéssel senki sem zavarhatja! Előzetes engedély nélkül a sorból kilépni, az edzőtermet elhagyni, illetve az edzésekre beállni szigorúan tilos!

8. A sérülések megelőzése végett a tanítványok nem viselhetnek az edzéseken sem ékszereket, sem fémtárgyakat (órát, gyűrűt, láncot, fülbevalót, karkötőt, stb.) szemüvegben tilos küzdeni, de az edzéseken saját felelősségére bárki használhatja. Minden tanítvány köteles kéz- és lábkörmeit rendszeresen rövidre vágni, a foglalkozásokon tisztára mosott ruhában, ápoltan megjelenni.

9. Hapkido egyenruhában a teremben tartózkodók csak a földre ülhetnek pihenés céljából!

10. A klubban a rendért a legmagasabb övfokozatú színes övesek a felelősek és kötelességük a fegyelem bármilyen eszközzel való betartatása!

11. A foglalkozások megkezdése előtti időt a tanítványok technikai tudásuk, fizikai képességeik fejlesztésére fordítsák.

12. A tanfolyami és tagdíjakat pontosan fizessék be, aki többszöri felszólításra sem rendezi anyagi lemaradását, figyelmeztetést kap. Folyamatos és/vagy igazolatlan távolmaradások öv vizsgáról való eltiltást, a klubból való kizárást eredményezik.

13. Mindenki hang nélkül és a legjobb tudását nyújtva, keményen dolgozzon meg az eredményekért.

14. Tudni kell önfegyelemmel viselni a terhelések okozta fájdalomérzetet, fáradságot, kellemetlenséget.

15. Egy edzőtermet – az oda belépők alázatos magatartása,
– az ott végzett kemény munka,
– a Hapkido szelleme teszi Dojanggá!

***
HAPKIDO tízparancsolat tanítványoknak

1.A tanítvány soha ne fáradjon bele a tanulásba. Bárhol és bármikor tanuljon, eddzen, gyakoroljon, ahol lehetősége nyílik rá: ez a tudás alapja.

2. Igyekezzék saját mércéjét, elméleti és technikai felkészültségét mindig a lehető legmagasabbra állítani. A tanítvány által elért eredmények jelentik a mester számára a legnagyobb jutalmat. A tanuló hozzon áldozatot mesteréért, klubjáért és a Taekwon-doért. Ha szükség van rá, versenyezzen, a magasabb fokozatúak pedig nyújtsanak segítséget az edzői munkában.

3. A növendék viselkedésében és emberi tulajdonságaiban mutasson jó példát. Legyen visszafogott és tisztelettudó. Tudásával ne kérkedjen, sporttársait ne bírálja.

4. Legyen hűséges és kitartó, soha ne kritizálja mások előtt mesterét és az általa képviselt stílust, vagy iskolát.

5. Ha instruktorától új technikát tanul, szorgalmasan gyakorolja addig, amíg tökéletesen el nem sajátítja.

6. Jusson mindig eszébe, hogy az edzőtermen kívüli viselkedésével és életmódjával a klubjára és a HAPKIDO egészére vet fényt.

7. Egy tanítvány vagy elfogadja, és maradéktalanul magáévá teszi a mester elveit és tanításait, vagy nincs keresnivalója a klubban!

8. Minden tanítvány törődjön bele, hogy társai rovására semmiféle előjogokat vagy kivételezést nem érhet el. A mesterrel szemben senki nem viselkedhet tiszteletlenül, nem kérdőjelezheti meg edző utasítását.

9. A közönyös és érdektelen növendék soha nem lesz képes eredmények elérésére. A mesterrel szembeni őszinteség alapja a tanítvány-mester kapcsolatnak.

10. A tanítvány soha ne éljen vissza a belé helyezett bizalommal!

***
HAPKIDO tízparancsolat mestereknek

1. A mester soha ne fáradjon bele a tanításba. Bárhol és bármikor oktasson, ahol szükség van rá: ez a tudás átadásának alapja.

2. Igyekezzék saját mércéjét, elméleti és technikai felkészültségét mindig a lehető legmagasabbra állítani. A mester által felmutatott eredmények jelentik a tanítvány számára az igazi büszkeséget és ösztönző erőt. A mester hozzon áldozatot elöljárójáért, tanítványaiért, klubjáért és a Hapkidoért, segítse a szövetségi munkát.

3. Az instruktor viselkedésében és emberi tulajdonságaiban mutasson jó példát.

4. Legyen szerény és visszafogott, ne kérkedjen saját tudásával. A legmesszebbmenőkig őrizkedjen attól, hogy mások előtt kritizálja, vagy lejárassa feljebbvalóját, más edzőt vagy mestertársát.

5. A mesterek tanítsanak tudományos megalapozottsággal, közérthetően, logikusan és szisztematikusan.

6. A lehetőségekhez mérten nyújtsanak segítséget tanítványaiknak és mestertársaiknak az edzőtermen kívül is. A vezető rangidős mester elveit és tanításait maradéktalanul el kell fogadják, különben nincs keresnivalójuk a Hapkidoban.

7. A tanítványok fejlődése érdekében lehetővé kell tenni, hogy időnként más Hapkido mester edzésein is részt vehessenek.

8. A csapat színe előtt minden tanítványt egyformán kell kezelni.

9. A tanítvánnyal szembeni nyíltság alapja a mester-tanítvány kapcsolatnak.

10. Az instruktor soha ne éljen vissza a belé helyezett bizalommal!

***

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.